Профорієнтація

Кафедра військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту
 
Кафедра військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби Українського державного університету науки і технологій готує офіцерів тактичного рівня для Держспецтрансслужби і служби військових сполучень Міністерства оборони України.
Термін навчання 4 роки. Освітній рівень бакалавр.
Підготовка проводиться за наступними спеціальностями та спеціалізаціями:
 
133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
Освітня програма:
Експлуатація та ремонт техніки Держспецтрансслужби
Підготовка фахівців з проектування, виробництва, експлуатації та ремонту залізничної, автомобільної та інженерної техніки.
Кваліфікація випускника:
Бакалавр з галузевого машинобудування за освітньою програмою Експлуатація та ремонт техніки Держспецтрансслужби, офіцер тактичного рівня
Первинна посада випускника:
Командир взводу підрозділів Держспецтрансслужби, заступник командира роти
 
192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ
Освітня програма:
Відновлення та будівництво штучних споруд на об’єктах національної транспортної системи.
Підготовка фахівців з проектування, розрахунку, будівництва, експлуатації, ремонту та реконструкції, дослідження процесів нормальної експлуатаційної роботи мостів і транспортних тунелів та відновлення штучних споруд ( мостів, тунелів ) та інших об’єктів інфраструктури.
Кваліфікація випускника:
Бакалавр з будівництва та цивільної інженерії за освітньою програмою Відновлення та будівництво штучних споруд на об’єтах національної траспортної системи, офіцер тактичного рівня.
Первинна посада випускника: Командир взводу підрозділів Держспецтрансслужби, заступник командира роти.
 
192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ
 
Освітня програма:
Будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального та загальновійськового призначення.
Підготовка фахівців з організації будівництва та експлуатації будинків і споруд спеціального та загальновійськового призначення, способів організації робіт та основ управління і застосування спеціальних підрозділів під час виконання завдань за призначенням, в організації технічного забезпечення будівництва та експлуатації об’єктів, ремонту, обліку та зберіганні озброєння та спеціальної техніки і технічних засобів.
Кваліфікація випускника:
Бакалавр з будівництва та цивільної інженерії за освітньою програмою Будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального та загальновійськового призначення, офіцер тактичного рівня.
Первинна посада випускника:
Командир взводу підрозділів Держспецтрансслужби, заступник командира роти.
 
275.02 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ( ЗА ВИДАМИ )
 
Освітня програма:
Організація військових перевезень і управління на залізничному транспорті.
Підготовка фахівців з комплексом знань, умінь, навичок для професійної діяльності в галузі транспортних технологій, здатних застосовувати передові принципи та методи управління на залізничному транспорті в інтересах Міністерства Оборони України та Збройних сил України.
Кваліфікація випускника:
Бакалавр з транспортних технологій за освітньою програмою Організація військових перевезень і управління на залізничному траспорті, офіцер тактичного рівня
Первинна посада випускника: Помічник військового коменданта комендатури військових сполучень залізничної станції
 
273 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
 
Освітня програма:
Відновлення та будівництво об’єктів національної транспортної системи.
Підготовка фахівців з організації відновлення та будівництва залізничної колії, військових автомобільних доріг та малих штучних споруд.
Кваліфікація випускника:
Бакалавр залізничного транспорту за освітньою програмою Відновлення та будівництво об’єктів національної траспортної системи, офіцер тактичного рівня
Первинна посада випускника:
Командир взводу підрозділів Держспецтрансслужби, заступник командира роти
 
273 ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
 
Освітня програма:
Морально-психологічне забезпечення підрозділів Держспецтрансслужби.
Підготовка фахівців з комплексом знань, умінь, навичок для професійної діяльності з морально-психологічного забезпечення підрозділів Держспецтрансслужби.
Кваліфікація випускника:
Бакалавр залізничного транспорту за освітньою програмою Морально-психологічне забезпечення підрозділів Держспецтрансслужби, офіцер тактичного рівня.
Первинна посада випускника:
Заступник командира роти з морально-психологічного забезпечення.
 
КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ ЗНО (ВСТУПНІ ІСПИТИ) НА ВСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
 
1. Українська мова або українська мова і література
2. Математика
3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія
 
На перший курс кафедри військової підготовки приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, бажають проходити військову службу в якості офіцера та за своїми морально-діловими якостями і станом здоров’я відповідають вимогам військової служби, із числа осіб, які мають повну загальну середню, професійно-технічну або вищу освіту віком від 17 років до 30 років, у тому числі ті, яким 17 та 30 років виповнюється в рік початку військової служби, та не мають військових звань офіцерського складу.
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
 
Правила прийому до кафедри військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту Українського державного університету науки і технологій у 2022 роц