План роботи Управління освіти Чугуївської міської ради на 2021 рік

 

Основні завдання Управління освіти Чугуївської міської ради, навчальних закладів міста Чугуєва на 2021 рік:

 1. Забезпечення доступної та якісної освіти через розвиток мережі навчальних закладів відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб держави й міста.
 2. Забезпечення впровадження нового Державного стандарту початкової освіти.
 3. Створення оптимальних умов для забезпечення неперервної освіти педагогічних працівників системи дошкільної та загальної середньої освіти міста.
 • Спрямування діяльності управління освіти, методичних служб усіх рівнів на підвищення рівня природничо-математичної освіти та якості уроку як основної форми навчально-виховного процесу.
 • Реалізація принципу безперервності між допрофільною підготовкою учнів основної школи та профільним навчанням у старшій школі.
 • Підвищення якості допрофільного та профільного навчання з орієнтацією на продовження навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.
 1. Удосконалення системи підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів до зовнішнього незалежного оцінювання.
 2. Професійна орієнтація учнів 8-11-х класів з урахуванням потреб місцевого ринку праці.
 3. Посилення методичної роботи з педагогічними працівниками дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів щодо організації роботи з дітьми 5-річного віку.
 4. Розвиток мережі інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти, інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти, створенню інклюзивно-ресурсних центрів, медіатек, ресурсних кімнат. Запровадження інклюзивного навчання у заклади позашкільної освіти.
 5. Підготовка педагогічних працівників до роботи в умовах інклюзивної освіти.
 6. Забезпечення якісної підготовки учнів до інтелектуальних, спортивних та творчих змагань обласного рівня.
 7. Забезпечення архітектурної доступності до будівель навчальних закладів для маломобільних груп населення.
 8. Покращення матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів.
 9. Удосконалення системи моніторингових досліджень якості освіти на локальному рівні.
 10. Запровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес, системи тестового оцінювання знань.
 11. Формування STEM – орієнтованого освітнього простору
 12. Зменшення завантаженості дошкільних навчальних закладів (чисельності дітей у розрахунку на 100 місць).
 13. Підвищення рівня охоплення позашкільною освітою.
 14. Формування здоров’язбережувальної компетентності педагогів, учнів та їх батьків, посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської молоді, подальший розвиток фізичної культури і спорту.
 15. Формування дієвого кадрового резерву на керівні посади в системі освіти міста та надання науково-методичної допомоги новопризначеним керівникам дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, молодим педагогам. Створення та функціонування дієвих шкіл молодого вчителя у кожному навчальному закладі.
 16. Удосконалення діяльності психологічної служби міста через урізноманітнення форм психологічного супроводу впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти.
 17. Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на формування у дітей та молоді національно-культурної ідентичності, національно-патріотичного світогляду, збереження та розвиток духовно-моральних цінностей українського народу, толерантного ставлення до інших культур і народів.