Головний бухгалтер управління освіти – Степанова Людмила Іванівна

Кабінет № 8, тел. 2-44-67 Написати e-mail
Централізована бухгалтерія  є структурним підрозділом управління освіти  Чугуївської міської ради  і підпорядковується начальнику управління освіти.

Централізована бухгалтерія  у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність відділу освіти, наказами начальника відділу освіти, а також рішеннями Чугуївської міської ради, виконавчого комітету,  розпорядженнями міського голови, Регламентом роботи виконавчого комітету Чугуївської міської ради, Настановою з якості, процедурою якості 10.05 “Управління послугами освіти”,  Положенням про управління освіти, а також Положенням про централізовану бухгалтерію.
Централізована бухгалтерія  фінансується за рахунок коштів міського бюджету.

Основними завданнями централізованої бухгалтерії є:
1)    ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності управління освіти та складання звітності;
2)    відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
3)    забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
4)    забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
5)    запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;
6)    здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку.