Дошкільний підрозділ Чугуївського НВК № 6

Дошкільний підрозділ Чугуївського навчально-вихованого комплексу № 6 імені тричі Героя Радянського Союзу І.М. Кожедуба

Адреса: 63503, Харківська обл., м. Чугуїв, м-н “Авіатор”, 58А
Директор – Єрошенко Юлія Павлівна
тел. 2-34-76, 2-43-29

Рік заснування: 01 листопада 2012 року.

 

Директор НВК :  Єрошенко Юлія Павлівна, освіта вища, за фахом вчитель математики, має кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», вчитель-методист. Нагороджена знаком «Відмінник освіти України». Заклад очолює з 2005 року. Педагогічний стаж – 31 рік.

В нашому закладі створені відповідні умови для розумового, духовного і фізичного розвитку  дітей.

 

 

В закладі працює дві різновікові групи:

–  група старшого віку № 1 –  25 дітей (5-6 років);

– група середнього віку № 2 – 18 дітей(4-5 років).

Малята перебувають в закладі з 07.30 до 16.30 під наглядом досвідчених та турботливих педагогів.

Діяльність колективу спрямованана виконання вимог Законів України  «Про освіту» , «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до виконавчих актів з питань загальної середньої освіти та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про охорону дитинства»; засад Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та інших нормативно – правових документів.

Освітній процес здійснюється (відповідно до запитів батьків) російською мовою.

У дошкільному підрозділі працюють 9 працівників. У складі педагогічного колективу – 5 педагогів, медичного персоналу – 1 працівник, технічного персоналу – 3 працівника.

У  2014/2015 навчальному році  організація освітнього процесу здійснювалася за такими програмами:

•      «Українське довкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку (авт.-упоряд. Білан О.І., Возна Л.М., Максимова. О.Л. та інш.)

•      «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт..: Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.)

•      «Навчальна Програма безперервної правової освіти дітей у дошкільних закладах і учнів загальноосвітніх навчальних закладів  Харківської області» (колектив авторів КВНЗ ХАНО)

Календарне планування в дошкільному закладі здійснюється  на основі блочно-тематичного принципу за моделлю, яка побудована за режимними моментами з урахуванням ліній розвитку.

Основними формами організації навчально-пізнавальної діяльності дітей є: заняття різних видів, дидактичні ігри, спостереження, екскурсії, елементарні досліди, пошукові ситуації, індивідуальна робота, гурткова робота.

Організована навчальна діяльність планується переважно у першу половину дня у формі занять. У другій половині дня домінує розвивально-виховна зайнятість.

У дошкільному закладі функціонують такі гуртки:

–        Гурток «Маленькі правознавці»,

–        Гурток «Англійська мова».

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи за минулий рік, педагогічний колектив спрямовував свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості.

Пріоритетні напрями освітньої роботи:

– патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку;

–  забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти.

Виходячи з пріоритетних напрямків роботи, педагогічний колектив визначив спрямувати роботу колективу на 2014/2015 навчальний рік на реалізацію наступних річних завдань:

1. Збереження та зміцнення фізичного, психічного і соціального здоров’я дітей шляхом удосконалення навичок здорового способу життя в тісній взаємодії з батьківською громадськістю.

2. Виховувати в дітях патріотизм і толерантність до людей різних національностей.

3. Реалізовувати  завдання  мовленнєвої діяльності та пізнавального розвитку дошкільнят відповідно до вимог нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти та чинних програм розвитку дошкільника шляхом впровадження інноваційних технологій.

4. Активізувати роботу по наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками, інтеграції родинного і суспільного виховання.

5. Реалізовувати завдання з основ правової культури через гурткову роботу.

6. Розвивати творчі здібності дітей в різних видах діяльності.

7. Створити умови для ефективної організації життєдіяльності дошкільників (розвивальне, природне, предметно-ігрове та соціальне середовище)

8. Організація роботи з дітьми дошкільного віку, які не охоплені дошкільною освітою.