РЕЄСТР

нормативно-правових актів Управління освіти Чугуївської міської ради

станом на 02.01.2020 року

 1. Конституція України (зі змінами від 03.09.2019, підстава № 27-IX).
 2. Конвенція ООН про права дитини (зі змінами від 20.11.2014, підстава № 995_l60).
 3. Європейська Хартія місцевого самоврядування від10.1985 з додатковим протоколом від 16.11.2009 (Хартію ратифіковано Законом№ 452/97-ВР від 15.07.97).
 4. Закон України «Про освіту» (зі змінами від 12.2019, підстава № 392-IX).
 5. Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами від 06.06.2019, підстава № 2745-VIII).
 6. Закон України «Про дошкільну освіту» (зі змінами від 25.04.2019, підстава № 2704-VIII).
 7. Закон України «Про позашкільну освіту» (зі змінами від 12.2019, підстава № 385-IX).
 8. Закон України «Про запобігання корупції» (зі змінами від 03.12.2019, підстава № 319-IX).
 9. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами від 31.10.2019, підстава № 263-IX).
 10. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами від 31.10.2019, підстава № 263-IX).
 11. Закон України «Про очищення влади» (зі змінами від 19.09.2019, підстава № 117-IX).
 12. Закон України «Про звернення громадян» (зі змінами від 17.10.2019, підстава № 198-IX).
 13. Закон України «Про інформацію» (зі змінами від 03.12.2019, підстава № 324-IX).
 14. Закон України «Про доступ до публічної інформації» (зі змінами від 17.10.2019, підстава № 199-IX).
 15. Закон України «Про захист персональних даних» (зі змінами від 03.12.2019, підстава № 324-IX).
 16. Кодекс законів про працю України (зі змінами від 05.12.2019, підстава № 341-IX).
 17. Закон України «Про відпустки» (зі змінами від 30.05.2019, підстава № 2728-VIII).
 18. Закон України «Про оплату праці» (зі змінами від 05.12.2019, підстава № 341-IX).
 19. Закон України «Про охорону праці» (зі змінами від 05.12.2019, підстава № 341-IX).
 20. Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019.
 21. Закон України «Про публічні закупівлі» (зі змінами від 14.11.2019, підстава № 300-IX).
 22. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018.
 23. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019.
 24. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835  «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»  (зі змінами від 06.11.2019, підстава № 916).
 25. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах» (зі змінами від 06.02.2019, підстава № 73).
 26. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» (зі змінами від 17.07.2019, підстава № 681).
 27. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 р. № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами від 04.06.2003, підстава № 850).
 28. Наказ Міністерства освіти та науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (зі змінами від 20.08.2018, підстава № 920).Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти від 04.12.2019.
 29. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами від 23.10.2019, підстава № 882).
 30. Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005р. № 242/329 «Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах».
 31. Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006р. № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» (зі змінами від 26.02.2013, підстава № 202/165).