Рекомендації роботодавцям

Епідемічна ситуація в Україні щодо інфекційної захворюваності залишається напруженою. Щорічно в Харківській області реєструється понад 150 тисяч випадків інфекційних захворювань. У нозологічній структурі захворюваності превалюючою (без урахування грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій) є захворюваність на гострі кишкові інфекції (ГКІ), що становить 50% із цієї статистики, більшість випадків зареєстровано серед дітей.

Проходження профілактичних медичних оглядів працівниками окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення, визначене законодавством України як необхідність для запобігання виникненню та розповсюдженню інфекційних хвороб і зобов’язує проходити профілактичний медичний огляд таких працівників (підприємства харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі, водопровідних споруд, лікувально-профілактичні, дошкільні, навчально-виховні та оздоровчі заклади, об’єкти комунального обслуговування тощо).

Обов’язкові періодичні профілактичні медичні огляди працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення та може призвести до поширення інфекційних хвороб, проводяться в порядку, який  регламентовано наступними документами:

– ст. 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»;

– постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 №559 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок»;

– наказом МОЗ України від 23.07.2002 №280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення й може призвести до поширення інфекційних хвороб».

Для проведення обов’язкового періодичного медичного огляду роботодавець складає список працівників, які повинні пройти цей огляд, та погоджує його з територіальним органом Держпродспоживслужби (відповідно до п. 11 Порядку проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 №559).