ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсного відбору на посаду директора Чугуївського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №1 Чугуївської міської ради Харківської області

Найменування і місцезнаходження закладу: Чугуївський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 Чугуївської міської ради Харківської області; 63503 Україна, Харківська область, місто Чугуїв, мікрорайон «Авіатор», буд.154-А.
Найменування посади та умови оплати праці: директор дошкільного навчального закладу (Код професійної назви робіт 1210.1), умови оплати праці регулюються наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557.
Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту»: громадянство України, вільне володіння державною мовою, вища педагогічна освіта, стаж педагогічної роботи не менше 3 років, організаторські здібності, фізичний та психічний стан, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
Документи, які надаються для участі у конкурсі:
– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– копія документу про отримання відповідного рівня освіти (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
– мотиваційний лист, складений у довільній формі;
– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
– копія паспорта громадянина України;
– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, видана відповідно до Порядку проведення обов’язкового попереднього і періодичного психіатричного огляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465;
– довідка про відсутність судимості;
– заява про те, що у разі перемоги в конкурсі на посаду керівника закладу освіти призначення не приведе до виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів та до порушення інших норм Закону України «Про запобігання корупції».
-інші документи (сертифікати, посвідчення, характеристики, рекомендаційні листи, атестаційні листи, дипломи тощо), які можуть підтвердити професійні та/або моральні якості.
Місце подання документів про участь у конкурсі: Управління освіти Чугуївської міської ради, 63503 Україна, Харківська область, місто Чугуїв, вулиця Старонікольська, будинок 20.
Кінцевий термін подання документів про участь у конкурсі: 22.06.2021.
Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість:
23.06.2021 оприлюднення списку осіб, які допущені до конкурсу на офіційних сайтах Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету, Управління освіти Чугуївської міської ради та Чугуївського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 1 Чугуївської міської ради Харківської області.
23.06.2021 ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу. Місце проведення: Чугуївський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 Чугуївської міської ради Харківської області; 63503 Україна, Харківська область, місто Чугуїв, мікрорайон «Авіатор», буд.154-А, 15.00 год.
24.06.2021 перевірка на знання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про місцеве самоврядування в Україні», Базового компоненту дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти), затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 № 33 та інших нормативно-правових актів з питань освіти, а також основ менеджменту, педагогіки та психології (тестування).
Місце проведення Зала засідань Виконавчого комітету Чугуївської міської ради, Україна, Харківська область, місто Чугуїв, вулиця Старонікольська, будинок 35а, 14.00 год.
29.06.2021 заслуховування відкритої публічної презентації та перспективного плану розвитку Чугуївського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 1 Чугуївської міської ради Харківської області.
Місце проведення: Зала засідань Виконавчого комітету Чугуївської міської ради, Україна, Харківська область, місто Чугуїв, вулиця Старонікольська, будинок 35а, 14.00 год;
29.06.2021 визначення переможця конкурсного відбору;
30.06.2021 оприлюднення результатів конкурсного відбору на офіційних сайтах Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету, Управління освіти Чугуївської міської ради та Чугуївського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 1 Чугуївської міської ради Харківської області;
30.06.2021 укладення контракту з переможцем конкурсного відбору.
Особа, уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі: Овсяннікова Катерина Миколаївна, головний спеціаліст управління освіти Чугуївської міської ради, телефон (05746) 2 45 87, vkadr.mchuguev@dniokh.gov.ua.