Поради батькам майбутніх першокласників

Шановні батьки, ваша дитина вперше переступить поріг нового навчального закладу – школи, де на неї чекатимуть цікаві уроки, веселі перерви, змістовне дозвілля, гарні друзі та перша вчителька. Щоб навчання першокласника було цікавим, результативним, приносило користь дитині і радість вам,  ми пропонуємо вам низку порад я к підготувати дитину до шкільного життя.

Сутність готовності дитини до школи

Вашій дитина буде набагато легше в школі , якщо вона соціально адаптована, а саме:

 • може самостійно вступати в контакт як з однолітками, так і з дорослими.

використовувати вербальні та невербальні засоби спілкування,

 • слухати і розуміти прийняти навчальне завдання та вказівку;
 • співпрацювати;
 • будувати відносини з однолітками в процесі спільної діяльності — брати до уваги думку іншого, зважати на нього, доброзичливо взаємодіяти;
 • дотримуватися правил і норм поведінки в колективі;
 • об′єктивно оцінювати вчинки інших відповідно до норм поведінки;
 • організувати робоче місце, підтримувати порядок на ньому тощо

 

Розвивайте та виховуйте у дитині

 • упевненість у собі;
 • переважання позитивного настрою;
 • прагнення стримувати негативні емоції;
 • уміння керувати своєю поведінкою;
 • рівень розвитку емоційної стійкості;
 • довільність пізнавальних процесів, зокрема: сприймання, мислення, пам’яті й уваги;
 • довільність поведінки — здатність робити не лише те, що цікаво, а й те, що потрібно, доводити розпочату справу до кінця;
 • здатність оцінювати свої дії та дії інших.

 

Мотивуйте дитину

 • наявність пізнавальних інтересів — зацікавленість у навчанні, здобуванні знань, умінь і навичок, отриманні нової інформації про довкілля; сформований особистий інтерес до нового, власне шкільного змісту занять;
 • готовність до зміни соціальної позиції;
 • бажання вчитися — «почуття необхідності навчання», допитливість, потреба в самостійному пошуку відповідей на питання, що цікавлять;
 • наявність у дитини змістовного уявлення про підготовку до школи; • надання переваги колективним заняттям над індивідуальним навчанням удома; • дисциплінованість; • прийняття традиційного для навчання способу оцінювання; визнання авторитету вчителя.

 

Інтелектуальна готовність  

 • розвинуте сприймання — диференційований зоровий аналіз і синтез,
 • сформованість слухового сприймання — диференціація звуків мовлення, вміння проводити звуковій аналіз та синтез слів;
 • стійка пізнавальна увага —стійкість, розподіл, переключення, концентрація; здатність до тривалого зосереджування;
 • довільна пам′ять —легкість запам′ятовування слів на слух; розвинена образна зорова оперативна пам′ять; здатність до логічного запам′ятовування;
 • мислення та мисленнєві операції;
 • усне мовлення — розвиток діалогічного та монологічного мовлення, правильна вимова всіх звуків; достатній обсяг словникового запасу та правильне розуміння значення засвоєних слів; уміння граматично правильно оформлювати речення;
 • дрібна моторика та зорова координація — розвиток аналізувальних систем (орієнтування у просторі), дрібної моторики;
 • здатність до навчання — здатність розуміти та приймати навчальне завдання, свідомо підпорядковувати свої дії правилу, загально визначеному способу дій.

 

Дотримуйтесь принципів

створюйте позитивну емоційну включеність у діяльність;

 • використовуйте діалогічну форму спілкування;
 • забезпечуйте можливості самостійного вибору;
 • підтримуйте будь-яку творчу ініціативу;
 • уникайте критики невдалих творчих спроб;
 • поєднуйте індивідуальні та колективні форми роботи;
 • враховуйте індивідуальні, вікові особливості під час прояву нахилів та здібностей.

у спілкуванні з дітьми дотримується принципу «не поряд, не над, а разом»;

 

Що необхідно робити  щоб підготувати дітей до навчання у школі:

1.Проведіть цілеспрямовані бесіди про школу :

 • Навіщо потрібно вчитися? А ви хочете вчитися? Чому? • Як називається професія людини, яка вчить дітей? • Яким ви собі уявляєте вчителя? • Що необхідно учням для школи? • Як можна здогадатися, що знаходишся в будівлі школи? • Які приміщення є в школі і навіщо вони потрібні?
 1. Організуйте екскурсії до школи та класу;
 2. Обговоріть зміст картин, ілюстрацій і листівок із зображенням учителів, школярів і класу та малюнків, зроблених колишніми випускниками дитячого садка на цю тему;
 3. Прочитайте художню літературу про школу; • запропонуйте серію сюжетно-рольових і режисерських ігор «Школа».

Детальнішу інформацію про підготовку дитини до школи на базі закладів дошкільної освіти міста Ви можете отримати та задати свої питання на сайтах ДНЗ:

Чугуївський ДНЗ № 1

Чугуївський ДНЗ № 2

Чугуївський ДНЗ № 3

Чугуївський ДНЗ № 4

Чугуївський ДНЗ № 8

Чугуївський ДНЗ № 12 комбінованого типу

Чугуївський НВК № 6

Чугуївський НВК № 8