Семінар динамічної групи практичних психологів з обміну досвідом супроводу інклюзії

8 лютого 2016 року на базі загальноосвітньої школи № 7 відбувся семінар практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів міста, який передбачав обмін досвідом психолого–педагогічного супроводу інклюзивної освіти і, як результат, створення власної навчально–методичної та інформаційної бази–кейсу навчальних, розвивальних і виховних програм.

Психолого–педагогічний супровід  інклюзії у школі – це комплексна система всебічної, динамічної, корекційної і розвивальної допомоги у відповідності до вікових і індивідуальних потреб дитини. Тому перед спеціалістами психологічної служби постає важливе завдання – розробка індивідуальних комплексних корекційно-освітніх стратегій і маршрутів, які б містили, крім навчанняі  виховання, ще й ігрові засоби, рекомендації щодо сімейного виховання, створення умов для самореалізації кожної дитини.

В ході семінару практичними психологами  було представлено власний  досвід надання психологічної допомоги в процесі реалізації інклюзивної освіти та практичні форми співпраці з дітьми з особливими освітніми потребами, їхніми батьками,педагогами.

Спільне обговорення проблем і труднощів, з якими довелося стикнутися спеціалістам при здійсненні супроводу інклюзії, дало можливість психологам акцентувати увагу на цілях і напрямках своєї роботи, а також виявити свої помилки й відкоригувати індивідуальні плани корекціно–розвиткової роботи щодо  надання психологічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами.

IMG_20170208_143504