До уваги керівників навчальних закладів!

В Українському центрі оцінювання якості освіти триває розгляд апеляційних заяв, поданих учасниками зовнішнього незалежного оцінювання в тому числі одинадцятикласниками.

Розгляд апеляційних заяв здійснюється апеляційною комісією протягом п’ятнадцяти календарних днів з урахуванням дня їх надходження. Апеляційні заяви, подані пізніше встановленого строку, не розглядаються. Під час розгляду апеляційної заяви до уваги не беруться записи, зроблені учасником зовнішнього оцінювання в зошиті із завданнями сертифікаційної роботи.

Інформація про дату, час і місце проведення засідання апеляційної комісії розміщується на офіційному веб-сайті Українського центру.

Списки осіб, заяви яких розглядатимуться на засіданнях, розміщуються на головній сторінці.

Апеляційна комісія за наслідками розгляду апеляційних заяв приймає на відкритому засіданні одне з таких рішень:

відмовити в задоволенні апеляційної заяви (результат не змінюється);

задовольнити апеляційну заяву (відновлення результату, якщо його було анульовано; підвищення або зниження результату).

Інформація про результат зовнішнього оцінювання, установлений апеляційною комісією, розміщується на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання, створених на офіційному веб-сайті Українського центру, не пізніше трьох робочих днів із дня прийняття рішення.

У разі задоволення апеляційної заяви щодо результатів приймається одне з таких рішень:

1) про відновлення результату зовнішнього оцінювання;

2) про збільшення або зменшення кількості балів, отриманих учасником зовнішнього оцінювання із певного навчального предмета.

Після прийняття апеляційною комісією відповідного рішення не пізніше ніж через три робочі дні заявнику за адресою, зазначеною ним під час реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні, надсилається рішення апеляційної комісії у вигляді витягу з протоколу.

У разі прийняття апеляційною комісією рішень про зміну результатів зовнішнього оцінювання інформація про результат зовнішнього оцінювання розміщується на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання, створених на офіційному веб-сайті Українського центру, не пізніше трьох робочих днів із дня прийняття рішення. 

За підсумками засідання апеляційної комісії, на якому розглядалися апеляційні заяви щодо результатів з навчальних предметів, результати з яких зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію, формуються та надаються навчальним закладам відомості результатів розгляду апеляційних заяв учасників зовнішнього незалежного оцінювання.

Звертаємо увагу, що відомості результатів державної підсумкової атестації учасників, які подали апеляційні заяви, у разі зміни їх результату, будуть розміщуватися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у розділі «Заклади освіти» на сторінці навчального закладу, вхід до якої здійснюється  за логіном і паролем.