Все нове навесні. Та й самі весни завжди такі нові. Ні одна не схожа на іншу, в кожній є щось своє, що надає ій особливої неповторної приналежності.
Для школярів весна – це перш за все весняні канікули, а для вчителів – це час відкриттів та можливостей поділитися власним досвідом, підвести перші підсумки такого непростого навчального року.
Саме у цей час у КЗ «Чугуївський ліцей №6» було проведено ряд цікавих і пізнавальних заходів.
23 березня у рамках засідання шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів було проведено продуктивний коучинг за темою «Учителі як творці освітнього середовища Нової української школи».
Людмила Юріївна розповіла, чому в умовах впровадження НУШ важливо створити сучасне, комфортне освітнє середовище, які на сьогодні існуюють вимоги до оформлення класної кімнати, як правильно організувати навчальні осередки, щоб мотивувати учнів до навчання. “Куточок настрою”, “Стіна слів”, “Крісло Автора”, “Ранкове коло”, “Щоденні 5” тощо урізноманітнює освітнє середовище та сприяє розвитку дітей покоління Z.
Оксана Сергіївна провела майстер-клас ранкової зустрічі, яка дає дітям змогу брати участь у групових обговореннях, а педагогам – моделювати й активно розвивати в дітей уміння та навички ефективного спілкування… Ці навички мають важливе значення для успішного життя в колективі, спільного навчання та розв’язання конфліктних ситуацій.
Поділилась досвідом роботи з батьками Людмила Михайлівна. НУШ працює на засадах педагогіки партнерства, в основі якої лежить спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнями та батьками, бо вони є рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат. НУШ передбачає, що учителі разом з батьками утворюють партнерство, у центрі якого знаходиться дитина (дитиноцентризм).
Сьогодні вже неможливо навчати традиційно. Від творчоі активності учнів на уроці,вміння доказово міркувати,обгрунтовувати своі думки,вміння спілкуватися з учителем,учнями класу,залежить успіх у свідомому опануванні шкільноі програми.
Надія Володимирівна поділилась досвідом роботи щодо впровадження технологій розвитку критичного мислення, як один із шляхів формування компетентноі особистості випускника початковоі школи.
Ознайомила з питанням «Інтегрований урок як одна з нетрадиційних форм організації навчання молодших школярів” Олена Вікторівна. Актуальність ідеї інтегрованого навчання полягає в тому, що вона є оптимальною для сучасного етапу розвитку школи, адже є ускладнення змісту освіти, зростання обсягу інформації . Інтегровані уроки дають можливість опанувати значний за розділом навчальний матеріал, досягнути усвідомлення міжпредметних зв’язків, уникнути дублювання у висвітленні низки питань.
Валерія Валеріївна ознайомила з методичними рекомендаціями щодо оцінювання навчальних досягнень учнів НУШ при заповненні Свідоцтв досягнень учнів 1-3-х класів. Оцінювання має формувальний характер, яке здівйснюється за компетентностями, шляхом педагогічного спостереження учимтеля за діяльністю учнів, аналізу учнівських портфоліо, результативністю діагностичних робіт.
Практичний психолог Олена Володимирівна презентувала підсумок проведеного опитування учнів і батьків щодо їх обізнаності з вимогами НУШ, власної участі і рівня задоволеності від впроваджених змін у школі. В анкетуванні взяли участь 60 батьків і 6 вчителів 1-3-х класів.
24 березня відбувся перший семінар з трилогії «Педагог і стрес» під назвою «Поняття стресу». У семінарі роз’яснено саме поняття «стрес», його різновиди, причини виникнення, ознаки виявлення. Теоретична частина перекликалась з практичними вправами з елементами арт-терапії: «мій стрес», боді-терапії: «рішення проблем». Також опрацьовано ігри: «Подорож в Джунглі», «Піцца». Педагоги взяли активну участь в семінарі.
25 березня учителі-методисти Грідіна Н.О., Романова О.В., Терехова Л.Ю. провели майстер-клас для вчителів за темами: “Як налагодити дистанційне навчання?” «Створення та використання QR кодів, Learning.up тощо». Під час заходів вчителі ознайомились з методичними матеріалами та статтями на тему організації дистанційного навчання, як обрати платформи та створити комунікативний простір, як налагодити зворотній зв’язок з учнями та батьками. Також педагоги поділилися своїм досвідом та наробками у створенні онлайн-уроків, розміщення їх у соціальній мережі, зокрема на You Tube – каналі, або персональных сайтах.
Період навчання в умовах пандемії став викликом, але й хорошим досвідом для наших освітян. Тому вчителі КЗ «Чугуївський ліцей №6» опановують технології та підходи дистанційного навчання.