КУ “ЦПРПП ЧМР”

Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Чугуївської міської ради»

 

Адреса: 63503, Харківська область, місто Чугуїв, вулиця Старонікольська, будинок 20

Директор: Проценко Марина Володимирівна

Телефон: (05746) 2-25-98

Електронна адреса: cprpp.chmr@gmail.com

Офіційний сайт http://chuguiv-cprpp.kh.sch.in.ua

 

Рiк заснування 2020
Директор закладу Проценко Марина Володимирівна, освіта вища, педагогічна. Заклад очолює з 2023 року.
Колектив Педагогічний колектив – 1консультант, 1 – психолог.
Напрямки роботи Центр створений з метою сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних центрів.

Відповідно до поставленої мети, основними завданнями Центру є:

1. Надання консультативної підтримки педагогічним працівникам з питань:

– планування та визначення траєкторії їхнього професійного розвитку,

– проведення супервізії,

– розроблення внутрішніх документів закладу освіти, освітніх програм, навчальних програм з навчальних предметів (інтегрованих курсів),

– особливостей організації освітнього процесу у закладах освіти за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання.

2. Професійна підтримка педагогічних працівників з питань впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти, експериментальної та інноваційної діяльності, нових освітніх технологій.

3. Сприяння професійному зростанню педагогічних працівників, зокрема шляхом:

– координації діяльності загальноміських професійних спільнот педагогічних працівників (методичних об’єднань, творчих груп тощо);

– узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних працівників;

– формування баз даних програм підвищення кваліфікації, інших джерел інформації (веб-ресурсів), необхідних для професійного розвитку педагогічних працівників, та розміщення посилань на них на вебсайті Центру.

4. Надання психологічної підтримки педагогічним працівникам.

5. Взаємодія та співпраця з місцевими органами виконавчої влади, органами та установами забезпечення якості освіти, закладами загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, інклюзивно-ресурсними центрами, вищими навчальними закладами, міжнародними та громадськими установами та організаціями, засобами масової інформації з питань діяльності Центру.

6. Інші функції, що випливають із покладених на Центр завдань.

Центр самостійно приймає рішення щодо організаційно-методичних форм роботи, консалтингової діяльності із педагогічними працівниками, які затверджуються в річному плані роботи, з урахуванням інноваційних тенденцій в галузі педагогіки, методики, психології та в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством.

Центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як демократизм і гуманізм, людиноцентризм, навчання впродовж життя, множинності форм підвищення кваліфікації та свободи їх вибору, мобільності застосування професійних здібностей педагогічних працівників, їх академічної свободи та доброчесності, інтеграції у міжнародний освітній та науковий простір.