Режим роботи дошкільних навчальних закладів м. Чугуєва

  Назва навчального закладу     Режим роботи ДНЗ (9 годин)        Чергова група (10,5 годин)   
 1  Чугуївський ДНЗ № 1 7.30 – 16.30  7.15 – 17.45
 2  Чугуївський ДНЗ № 3 7.30 – 16.30 7.00-17.30
 3  Чугуївський ДНЗ № 4 7.30 – 16.30 6.50-17.15
 4  ДНЗ “Веселочка” при В/Ч А0501 7.30 – 18.10 7.40-18.10
 5  Дошкільний підрозділ Чугуївського НВК № 6 7.30 – 16.30  чергової групи немає
 6  Чугуївський ДНЗ № 8 7.30 – 16.30  7.15-17.45
 7  Чугуївський ДНЗ № 12 7.30 – 16.30     7.00-17.30
 8  Дошкільний підрозділ Чугуївського НВК №3 7.30-16.30  чергової групи немає

Загальні відомості про дошкільну освіту м. Чугуєва

В місті функціонує 8 дошкільних навчальних закладів, 7 – ДНЗ, 1 – НВК, з яких 7 закладів комунальної та 1 заклад державної власності (підпорядкований Міністерству оборони України).  За даними обліку, проведеного у 2015 році, дітей  дошкільного населення від 0 до 6 років в місті мешкає 2126 осіб.  Кількість дитячого населення збільшилось на 2%. Для реалізації потреб громадян у здобутті дітьми дошкільної освіти  в місті активно ведеться робота по розширенню мережі груп ДНЗ. У 2015 році збільшено кількість груп за рахунок відкриття  1 дошкільної групи в Чугуївському дошкільному навчальному закладі (ясла-садку) № 1 (10.09.2015) на 20 міст та 1 додаткової дошкільної групи в дошкільному навчальному закладі «Веселочка» при в/ч А 0105 (31.08.2015) на 15 міст. З метою надання можливості відвідувати ДНЗ дітям з особливими освітніми потребами, змінено тип Чугуївського дошкільного навчального закладу (ясла-садка) № 12 на комбінований з двома спеціальними групами, в яких  водночас зі здобуттям дошкільної освіти 34 дитини з порушенням мови та з порушеннями опорно-рухового апарату пройдуть комплекс лікувально-реабілітаційних заходів.  В цьому закладі протягом останніх 3 років працює інклюзивна група, яку в цьому році відвідують 2  дитини з особливими освітніми  потребами. Проведення цих заходів дозволило тримати показник охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 років, які відвідують ДНЗ та перебувають на соціально-педагогічному патронаті в ДНЗ на рівні минулого року – 99%.  При кожному дошкільному навчальному закладі працює консультаційний пункт для батьків дітей, які не відвідують ДНЗ.


З метою забезпечення умов для повноцінного розвитку дітей, формування їх життєвої компетентності, ДНЗ організовували навчально – виховний процес за пріоритетними напрямками діяльності:

–  Фізкультурно – оздоровчий – ДНЗ № 12 (250 дитина),

–  Гуманітарний – ДНЗ № 1,2,4, (195 дітей),

–  Художньо- естетичного напряму – ДНЗ № 8 (300 дітей)

–  Правовий – ДНЗ № 3, НВК № 6 (349 дітей)

– Єколого-природничій – ДНЗ Веселочка (105 дітей).

В дошкільних навчальних закладах міста систематично ведеться робота по розвитку  обдарованості дітей, яка спрямована на розвиток інтелектуальних,  образотворчих, музичних, танцювальних, театральних здібностей у дітей старшого дошкільного віку через гуртки, які організовуються за напрямками:

Танцювальні (ДНЗ № 3, № 4, Веселочка, ДНЗ № 12) – 48 дітей,

Художнього – театрального напрямку (ДНЗ № 1, Веселочка, ДНЗ № 8, НВК № 6, ДНЗ 12 ) – 72 дитини.

Інтелектуальні (ДНЗ № 3-48, НВК № 6) – 60 дітей.

Іноземна мова (ДНЗ № 1,№ 3, № 8, « 12, НВК № 3) –142 дитини,

Це дало можливість охопити 100% дітей старшого дошкільного віку гуртками.