Директор КУ “Інклюзивно-ресурсний центр” –  Оринко Марина Олександрівна

Адреса: м. Чугуїв, вул. Осинівська, 48

тел. 2-43-15; email: pmpk.mchuguev@dniokh.gov.ua


КУ “ІРЦ” є структурним підрозділом Чугуївської міської радиздійснює консультативну, методичну, психолого-педагогічну, корекційно-розвиткову, аналітичну, прогностичну, профілактичну, просвітницьку діяльність. 

У своїй діяльності  керується Конвенцією про права інвалідів (2006 року), Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні”, “Про захист персональних даних”, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими документами в галузі освіти, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  Статутом

Головною метою діяльності раннє виявлення, психолого-педагогічне вивчення, оцінку труднощів та потенційних можливостей розвитку дітей віком до 18 років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, мають ознаки ризику виникнення труднощів пізнавальної діяльності та поведінки, визначення форм і методів навчання з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини.

Перелік послуг

  1. У взаємодії з районними дитячими поліклініками, районними (міськими) лікарсько-консультаційними комісіями, районними (міськими) службами соціального захисту своєчасне виявлення дітей з вадами розвитку, починаючи від народження, облік їх кількості за освітніми потребами з урахуванням видів порушень, консультування батьків щодо вторинних ускладнень психічного розвитку дитини з певним видом порушень.
  2. Попереднє логопедичне, педагогічне та психологічне вивчення дітей з вадами розвитку, які не відвідують навчальних закладів, результати якого фіксуються у відповідних розділах “Картки стану здоров’я і розвитку дитини”.
  3. Направлення дітей із складними вадами розвитку (після попереднього консультування та оформлення необхідних документів) на психолого-педагогічне вивчення в консультацію з повноваженнями обласної для визначення особливих освітніх потреб і надання рекомендацій щодо змісту, методів та форми їх навчання, комплексної реабілітації.
  4. Надання корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку, із залученням батьків або осіб, які їх замінюють (індивідуальні та групові заняття).
  5. Участь у складанні індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (спільно з лікарсько-консультаційною комісією закладів охорони здоров’я).
  6. Системна психолого-педагогічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в умовах інклюзивного (інтегрованого) навчання, за індивідуальною формою в домашніх умовах.
  7. Психолого-педагогічний супровід сімей, які виховують дитину зі складними вадами розвитку, у тому числі з інвалідністю.
  8. Консультативно-методична допомога батькам (особам, які їх замінюють), педагогам, практичним психологам, соціальним педагогам, медичним працівникам та працівникам соціально-психологічних служб з питань виховання, навчання, необхідності психолого-педагогічного та медичного супроводу дітей з різними видами порушень психофізичного розвитку та девіантною поведінкою.
  9. Просвітницька діяльність серед населення в цілях профілактики виникнення порушень у психічному розвитку дітей, труднощів у навчанні та формуванні особистості.

Кадровий склад:

з/п ПІБ Посада
1 Оринко Марина Олександрівна Директор
2 Дідок Тетяна. Миколаївна Консультант, учитель – логопед
3 Коваль ІринаОлександрівна Консультант, учитель-дефектолог (логопед);
4 Мілько Алевтина Федорівна Консультант, учитель-дефектолог (сурдопедагог)
5 Шляєва Олена Степанівна

Консультант, лікар-педіатр

6 Крюкова Людмила Валентинівна Консультант, лікар-психоневролог (дитячий);
7 Озацька Жанна Олександрівна Консультант, практичний психолог – фахівець з питань інтелектуального розвитку дитини дошкільного віку
8 Кривенець Ірина Володимирівна

Консультант, практичний психолог – фахівець з питань інтелектуального розвитку дитини шкільного віку