Начальник господарчої групи – Бунчужна Олена Вікторівна

Кабінет № 7, тел. 2-25-98 Написати e-mail

Господарча група є структурним підрозділом відділу освіти Чугуївської міської ради і підпорядковується начальнику відділу освіти.

Господарча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями Харківської обласної державної адміністрації, наказами Департаменту науки та освіти Харківської обласної державної адміністрації, рішеннями Чугуївської міської ради, виконавчого комітету,  розпорядженнями міського голови, Регламентом роботи виконавчого комітету Чугуївської міської ради, Настановою з якості, наказами відділу освіти Чугуївської міської ради, Процедурою якості 10.05. “Управління послугами освіти”, Положенням про відділ освіти, а також Положенням про господарчу групу.

Структура і штатний розпис господарчої групи при відділі освіти Чугуївської міської ради затверджується міським головою за поданням відділу освіти.

Завдання господарчої групи:

1.     Списання необоротних активів по навчальним закладам.
2.     Здійснення контролю за поточним та капітальним ремонтами у навчальних закладах.
3.     Забезпечення поновлення матеріально-технічної бази у закладах.
4.     Здійснення контролю за раціональним використанням енергоносіїв.
5.     Оформлення трудових (підрядних) угод на виконання ремонтних робіт.
6.     Ремонт та обслуговування технічних засобів навчання (ТЗН).
7.     Забезпечення надійної роботи щодо електрогосподарства та теплогосподарства в навчальних закладах .
8.     Забезпечення відбору, упорядкування, комплектування, використання, схоронності прийнятих в архів документів.
9.     Забезпечення автотранспортом відділ освіти та навчальні заклади