План роботи Відділу освіти Чугуївської міської ради на 2019 рік

План роботи Відділу освіти Чугуївської міської ради на 2018 рік

План роботи Відділу освіти Чугуївської міської ради на 2017 рік

 

Основні завдання відділу освіти Чугуївської міської ради, навчальних закладів міста Чугуєва на 2019 рік:

 1. Забезпечення доступної та якісної освіти через розвиток мережі навчальних закладів відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб держави  й міста.
 2. Здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, форм, типів власності із неухильним дотриманням періодичності, що відпоавідає ступеням ризику, до яких віднесені навчальні заклади.
 3. Створення оптимальних умов для забезпечення неперервної освіти педагогічних працівників системи дошкільної та загальної середньої освіти міста.
 4. Спрямування діяльності відділу освіти, методичних служб усіх рівнів на підвищення рівня природничо-математичної освіти та якості уроку як основної форми навчально-виховного процесу.
 5. Реалізація принципу безперервності між допрофільною підготовкою учнів основної школи та профільним навчанням у старшій школі.
 6. Підвищення якості допрофільного та профільного навчання з орієнтацією на продовження навчання у вищщих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації.
 7. Удосконалення системи підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів до зовнішнього незалежного оцінювання.
 8. Професійна орієнтація учнів 8-11-х класів з урахуванням потреб місцевого ринку праці.
 9. Посилання методичної роботи з педагогічними працівниками дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів щодо організації роботи з дітьми 5-річного віку.
 10. Розширення мережі інклюзивних класів та груп у навчальних закладах міста.
 11. Підготовка педагогічних працівників до роботи в умовах інклюзивної освіти.
 12. Забезпечення якісної підготовки учнів до інтелектальних, спортивних та творчих змагань обласного рівня.
 13. Забезпечення архітектурної доступності до будівель навчальних закладів для маломобільних груп населення.
 14. Покращення матервально-технічного забезпечення закладів.
 15. Удосконалення системи моніторингових досліджень якості освіти на локальному рівні.
 16. Запроваждення новітніх інформаційних технологій у навчальний процес, системи тестового оцінювання знань.
 17. Зменшення завантаженості дошкільних навчальних закладів (чисельності дітей у розрахунку на 100 місць).
 18. Підвищення рівня охоплення позашкільної освіти.
 19. Формування здоров’язбережувальної компетентності педагогів, учнів та їх батьків, посилання патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської молоді, подальший розвиток фізичної культури і спорту.
 20. Формування дієвого кадрового резерву на керівні посади в системі освіти міста та надання науково-методичної допомогиновопризначеним керівникам дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, молодим педагогам. Створення та функціонування дієвих шкіл молодого вчителя у кожному навчальному закладі.
 21. Удосконалення діяльності психологічної служби міста через урізноманітнення форм психологічного супроводу впровадження нових Державних стандартів посаткової, базової та повної загальної освіти середньої школи.