План роботи Відділу освіти Чугуївської міської ради на 2019 рік

План роботи Відділу освіти Чугуївської міської ради на 2018 рік

План роботи Відділу освіти Чугуївської міської ради на 2017 рік

 

План діяльності  відділу освіти Чугуївської міської ради, закладів освіти міста Чугуєва на 2018 рік:

 1. Забезпечення доступної та якісної освіти через розвиток мережі закладів освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб держави й міста.
 2. Створення оптимальних умов для забезпечення неперервної освіти педагогічних працівників системи дошкільної та загальної середньої освіти міста.
 3. Спрямування діяльності відділу освіти, методичних служб усіх рівнів на підвищення рівня природничо-математичної освіти та якості уроку як основної форми навчально-виховного процесу.
 4. Реалізація принципу безперервності між допрофільною підготовкою учнів основної школи та профільним навчанням у старшій школі.
 5. Підвищення якості допрофільного та профільного навчання з орієнтацією на продовження навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.
 6. Удосконалення системи підготовки учнів шкіл  до зовнішнього незалежного оцінювання.
 7. Професійна орієнтація учнів 8-11-х класів з урахуванням потреб місцевого ринку праці.
 8. Посилення методичної роботи з педагогічними працівниками дошкільних і загальноосвітніх закладів  щодо організації роботи з дітьми 5-річного віку.
 9. Розширення мережі інклюзивних класів та груп у закладах освіти  міста.
 10. Підготовка педагогічних працівників до роботи в умовах інклюзивної освіти.
 11. Забезпечення якісної підготовки учнів до інтелектуальних, спортивних та творчих змагань обласного рівня.
 12. Забезпечення архітектурної доступності до будівель закладів освіти для маломобільних груп населення.
 13. Покращення матеріально-технічного забезпечення закладів  освіти.
 14. Удосконалення системи моніторингових досліджень якості освіти на локальному рівні.
 15. Запровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес, системи тестового оцінювання знань.
 16. Зменшення завантаженості закладів дошкільної освіти  (чисельності дітей у розрахунку на 100 місць).
 17. Підвищення рівня охоплення позашкільною освітою.
 18. Формування здоров’язбережувальної компетентності педагогів, учнів та їх батьків, посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської молоді, подальший розвиток фізичної культури і спорту.
 19. Надання науково-методичної допомоги новопризначеним керівникам дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, молодим педагогам. Створення та функціонування дієвих шкіл молодого вчителя у кожному закладі освіти.
 20. Удосконалення діяльності психологічної служби міста через урізноманітнення форм психологічного супроводу впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти.