Начальник Центру допризовної підготовки юнаків – Ганзенко Валерій Володимирович

Адреса: м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 20, Чугуївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

тел. 2-21-44, 2-44-37;

Міський навчальний Центр допризовної підготовки юнаків (ЦДП) є структурним підрозділом відділу освіти Чугуївської міської ради і підпорядковується начальнику відділу освіти.

ЦДП у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Положенням з допризовної підготовки, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2000 №1770, Концепцією допризовної підготовки та воєнно-патріотичного виховання молоді, затвердженим Указом Президента України від 25.11.2002 №948/2002; наказами Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти ХОДА, рішеннями Чугуївської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами відділу освіти Чугуївської міської ради, регламентом роботи виконавчого комітету Чугуївської міської ради, Настановою з якості, Положенням про відділ освіти, а також цим положенням, затвердженим рішенням виконавчого комітету Чугуївської міської ради від 10.01.2014 №4.

Основним завданнями Центру допризовної підготовки юнаків є:

1)Підвищення якості допризовної підготовки (курс “Захист Вітчизни” учнями 10-11 класів, підготовка учнів до захисту Вітчизни, служби у Збройних Силах та інших воєнних формуваннях України.

2) Проведення систематичної роботи щодо воєнної профорієнтації  учнів у конкретному роді військ.

3) Ефективна робота щодо відбору і підготовки учнів до вступу у воєнні навчальні заклади й на воєнні кафедри ВНЗ України.

4) Активізація військово-патріотичного виховання молоді й гурткової роботи з допризовної підготовки.

5) Вдосконалення й підтримка системи ефективного контролю за проведенням виховного процесу з допризовної підготовки (курс “Захист Вітчизни”), за організацією зберігання й використання зброї.

6) Створення централізованої навчально-матеріальної бази з допризовної підготовки та ефективне її використання.

7) Збереження та поповнення існуючої матеріально-технічної бази.