Головний технолог групи з організації дитячого харчування  – Запорізька Ольга Іванівна

Кабінет № 5, тел. 2-25-98
Група з організації дитячого харчування є структурним  підрозділом відділу освіти і підпорядковується безпосередньо начальникові відділу освіти.

Група з організації дитячого харчування у своїй діяльності керується: Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, розпорядженнями Харківської обласної державної адміністрації, рішеннями Чугуївської міської ради,  виконавчого комітету,  розпорядженнями міського голови, Регламентом роботи виконавчого комітету Чугуївської міської ради, Настановою з якості, процедурою якості 10.05 “Управління послугами освіти”,  Положенням про відділ освіти, а також Положенням про групу з організації дитячого харчування.
До складу групи  входять також технолог, майстри з ремонту електричного та холодильного обладнання, експедитор.

Завдання групи:

1.Організація гарячого харчування дітей та підлітків у навчальних закладах м.Чугуєва;
2.Забезпечення їдалень шкіл та харчоблоків дитячих дошкільних навчальних закладів продовольчими товарами;  торгово – технологічним та холодильним обладнанням, інвентарем, посудом і здійснення належного контролю  за їх раціональним використанням;
3.Здійснення нагляду за експлуатацією торгово – технологічного та холодильного обладнання;
4.Здійснення контролю за якістю  приготування  страв та якістю харчування дітей та підлітків.